wromix - odżelaziacz, zmiękczacz wody - sklep santiko


Idź do treści

z aspiratorem

odżelaziacze napowietrzanie

Możliwość zastosowania tego typu odżelaziacza zależy od jakości wody, która ma być uzdatniona.
______________________________________________________________________________________________________________
Złoże wymaga wcześniejszego napowietrzenia.

Najczęściej stosowane złoża to:
- filter AG
- Birm
- Pyrolox

wydajność: 0,4 - 5,0 m3/h
wydajność: 1,0 - 22,0 m3/h


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego