wromix - odżelaziacz, zmiękczacz wody - sklep santiko


Idź do treści

warunki stosowania

odżelaziacze eurofer multi

eurofer - graniczne parametry wody z ujęcia własnego
______________________________________________________________________________________________________________

ujęcie własne wody, dopuszczalne parametry

twardość (dH)

40

żelazo (mg/l)

10

mangan (mg/l)

3

jon amonowy (mg/l)

4

utlenialność KMnO4 (mg/l)

40


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego