wromix - odżelaziacz, zmiękczacz wody - sklep santiko


Idź do treści

oferta handlowa

o firmie • analizy chemiczne wody
 • sprzedaż odczynników chemicznych do badania wody
 • dobór, sprzedaż, montaż urządzeń zmiękczających wodę
 • dobór, sprzedaż, montaż urządzeń demineralizacji wody
 • dobór, sprzedaż, montaż pomp proporcjonalnego dawkowania
 • kompletacja dostaw
 • dobór, sprzedaż preparatów chemicznych zapobiegających korozji oraz powstawaniu osadów
 • dobór, sprzedaż preparatów do chemicznego czyszczenia, neutralizacji oraz pasywacji obiegów
 • sprzedaż soli tabletkowanej
 • dobór, sprzedaż i wymiana mas jonitowych
 • sprzedaż aparatury kontrolno-pomiarowej
 • informacja techniczna, opinie, zalecenia, doradztwo
 • przeglądy stacji uzdatniania wody

Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego