wromix - odżelaziacz, zmiękczacz wody - sklep santiko


Idź do treści

mechaniczne

filtry

Filtry mechaniczne zatrzymują drobne zanieczyszczenia mechaniczne płynące z wodą.
Stopień filtracji zależy od wielkości zastosowanego wkładu filtracyjnego.

______________________________________________________________________________________________________________wydajność: 3,5 - 32,0 m3/h

narurowe
wydajność: 0,3 - 1,2 m3/h
wydajność: 1,5 - 3,2 m3/h


kolumnowewydajność: 6,0 - 15,0 m3/h


butlowe


wydajność: 2,5 - 24,0 m3/h


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego