wromix - odżelaziacz, zmiękczacz wody - sklep santiko


Idź do treści

domowa

osmoza RO

Domowe systemy odwróconej osmozy
________________________________________________________________________________________________
Advance 2
- wydajność ok. 220 l/dobę
- wskaźnik jakości wody


karta produktu


RO-7 (dostępne również RO-5, RO-6)
-
siedmiostopniowy system filtracji
- wydajność do 250 l/dobę

karta produktu


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego